Οργανόγραμμα

Εκτύπωση
PDF

Διοικητική Διάρθρωση

Διοικητικό Συμβούλιο

1. 
Μπαξεβάνης Εμμανουήλ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. 
Μπαξεβάνη Άννα
Αντιπρόεδρος
3. 
Μπαξεβάνης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
4. 
Παπουτσάκης Μύρων Μέλος Δ.Σ.
5. 
Μένης Κωνσταντίνος
Μέλος Δ.Σ.
6. 
Αμπλιανίτη Αλίκη
Μέλος Δ.Σ.
7. 
Μπαμπατζάνη Σοφία
Μέλος Δ.Σ.
8. Μπαξεβάνης Άγγελος Μέλος Δ.Σ.
9. Κατσαδούρη Μαρία Μέλος Δ.Σ.

 

Στελέχωση Εταιρείας

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Αρ. ΜΕΚ
1. Μπαξεβάνης Εμμανουήλ
Μηχ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Msc 
30592
2. Χατζηβασιλείου Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός MSc MBA 36782
3. Γεωργής Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός 13890
4. Γαβανόζης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
27498
5. Κυριαζόπουλος Σταύρος
Τοπογράφος Μηχανικός
27741
6. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός
35355

 

Επιστημονικό και Βοηθητικό Δυναμικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1.
Μπαξεβάνης Εμμανουήλ Μηχ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Msc
2.
Μένης Κωνσταντίνος  
Μηχ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Msc
3. Χατζηβασιλείου Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός MSc MBA
4.
Αμπλιανίτη Αλίκη
Πολιτικός Μηχανικός
5. Σκαρλάτος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
6.
Σαρκιτσίδης Αλέξανδρος 
Μηχ/λος Μηχανικός
7. Μπίτζας Βασίλειος Μηχ/λος Μηχανικός Τ.Ε.
8. Γραμματικογιάννης Ηλίας Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός
9. Γεροκώστας Βασίλειος
Οικονομολόγος
10. Μπαξεβάνης Γεώργιος Οικονομολόγος MSc
11. Λουράντος Ευστάθιος Βοηθός Λογιστηρίου
12.
Μπαμπατζάνη Σοφία
Διοίκηση Επιχειρήσεων
13. Κατσαδούρη Μαρία Διοίκηση Επιχειρήσεων
14. Γερασιμίνα Χριστοδούλου Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Δημόσια Έργα

Ολοκληρωμένες Οικοδομές

Ιδιωτικά Έργα

Ανακατασκευές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 210-36.27.862       Φαξ: 210-36.27.822
e-genius.gr ...intelligent web software