Οργανόγραμμα

Εκτύπωση
PDF

Διοικητική Διάρθρωση

Διοικητικό Συμβούλιο

1. 
Μπαξεβάνης Εμμανουήλ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. 
Μπαξεβάνη Άννα
Αντιπρόεδρος
3. 
Μπαξεβάνης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
4. 
Παπουτσάκης Μύρων Μέλος Δ.Σ.
5. 
Μένης Κωνσταντίνος
Μέλος Δ.Σ.
6. 
Αμπλιανίτη Αλίκη
Μέλος Δ.Σ.
7. 
Μπαμπατζάνη Σοφία
Μέλος Δ.Σ.
8. Μπαξεβάνης Άγγελος Μέλος Δ.Σ.
9. Κατσαδούρη Μαρία Μέλος Δ.Σ.

 

Στελέχωση Εταιρείας

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Αρ. ΜΕΚ
1. 
Μπαξεβάνης Εμμανουήλ
Μηχ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Msc 
30592
2. 
Κραουνάκης Ιωάννης
Τοπογράφος - Μηχανικός 17599
3. 
Τζίμας Ιωάννης
Μηχ/λος Μηχανικός
27148
4. 
Κυριαζόπουλος Σταύρος
Τοπογράφος Μηχανικός
27741
5. 
Γεωργής Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
13890
6. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος Χημικός Μηχανικός 35355

 

Επιστημονικό και Βοηθητικό Δυναμικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. 
Μπαξεβάνης Εμμανουήλ Μηχ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Msc
2. 
Μένης Κωνσταντίνος  
Μηχ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Msc
3. 
Αμπλιανίτη Αλίκη
Πολιτικός Μηχανικός
4. Παπαδριανού Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός
5. Σκαρλάτος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
6.
Σαρκιτσίδης Αλέξανδρος 
Μηχ/λος Μηχανικός
7. Βίτζας Βασίλειος Μηχ/λος Μηχανικός Τ.Ε.
8. 
Γεροκώστας Βασίλειος
Οικονομολόγος (Διευθυντής Λογιστηρίου)
9. Μπαξεβάνης Γεώργιος Οικονομολόγος
10. Λουράντος Ευστάθιος Βοηθός Λογιστηρίου
11.
Μπαμπατζάνη Σοφία
Διοίκηση Επιχειρήσεων
12. Κατσαδούρη Μαρία Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Δημόσια Έργα

Ολοκληρωμένες Οικοδομές

Ιδιωτικά Έργα

Ανακατασκευές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 210-36.27.862       Φαξ: 210-36.27.822
e-genius.gr ...intelligent web software